Det bästa jag vet är att med teaterns hjälp få höja en konferens, utbildning eller festlig sammankomst med en lärorik och minnesvärd upplevelse. Jag väljer ur min verktygslåda fylld av olika teaterformer och metoder för att passa det specifika tillfället och de önskemål mina kunder har. Jag utför uppdrag på egen hand, eller tillsammans med duktiga skådespelare och pedagoger som jag kontinuerligt samarbetar med.


Under tio år som yrkesverksam har jag många gånger fått uppleva den glädje och det engagemang som teater skapar hos människor. Det är det som driver mig i mitt arbete!


Madeleine Hermerén 

Glädje och engagemang